Uzdāvini sev mirkli miera un tu sapratīsi, cik bezjēdzīgi esi skrējis... Šis ir viens no izteicieniem, kurš cildina pieredzi. Rimtums – tā ir mierīga ļaušanās dzīves plūdumam. Par spēju baudīt, izprast un pa īstam piedzīvot katru nākamo savas dzīves gadu, piešķirot tam vērtību – jā, par to arī saruna raidījumā Kā labāk dzīvot. Raidījuma viesi: Filozofijas doktors, Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes profesors Igors Šuvajevs, filozofijas doktore, LU Vēstures un filozofijas fakultātes lektore Anne Sauka, mūziķis trompetists Zigurds Linde un Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece, doktora zinātniskā grāda pretendente filozofijā Maija Jankovska.

Sarunas par rimtumu ir arī sarunas par mākslu novecot. Taču, ne tikai Latvijā seniori mazāk izceļ to, ko iegūst ar vecumdienām. Cilvēki vairāk izceļ problēmas, kas neļauj iedzīvināt rimtumu.

Zigurds Linde uzskata, ja vari pielāgoties laikam un apkārtējai videi, ir labi. Kā piemēru viņš min to, ka pats arvien muzicē un aktīvi uzstājas arī kopā krietni jaunākiem kolēģiem un nav nekādu dažādu paaudžu raisītu domstarpību.