Redzes traucējumi ierobežo cilvēka spēju orientēties vidē, iegūt informāciju, veidot sociālus kontaktus. Lai šķēršļus pārvarētu, palīgā nāk tehnoloģijas. Par tehnoloģijām, kas palīdz personām ar redzes traucējumiem, stāstām raidījumā Kā labāk dzīvot.Tikai vai šādas palīgtehnoloģijas tiek izmantotas?

Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētāja Svetlana Sproģe atzīst, ka tehnisko palīglīdzekļu klāsts tiešām ir plašs neredzīgiem cilvēkiem, turklāt plašāks nekā Igaunijā un Lietuvā. Pirmkārt, viņa min balto spieķi, kas ir elementārs pārvietošanās palīglīdzeklis, speciālas datorprogrammas, medicīnas palīglīdzekļi, pašaprūpes palīglīdzekli.

“Vienmēr var tiekties uz vairāk, jo tehnoloģijas attīstās,” atzīst Svetlana Sproģe.

Strazdumuižas internātvidusskolas datorspeciālists Uģis Krūkliņš stāsta, ka bērni skolā veiksmīgi apgūst datorprogrammas, arī tās, ko lieto redzīgi cilvēki, varbūt ar kādām papildus funkcijām. Skolu beidzot, audzēkņiem ir visas iespējas turpināt mācības un strādāt.

Uzņēmuma “Exeed” vadītājs Gatis Grīntāls iepazīstina ar izstrādāto jauno balss sintezatoru latviešu valodā “Oskars”.

Uzņēmumā radītais balss sintezators ļauj atpazīt un atskaņot jebkuru tekstu latviešu valodā, ne tikai iepriekš sagatavotu un ievadītu. Nākamais solis ir šī sintezatora iestrādē dažādos produktos. Piemēram, elektroniskās video lupas ar runas funkciju, kas var ne tikai tekstu palielināt, bet arī nepieciešamības gadījumā šo tekstu atskaņot. Tā ir svarīga funkcija ne tikai ikdienā, bet arī mācībās un darbā.