Pašlaik publicēšanai tiek gatavots valodnieku Dites Liepas un Andreja Veisberga raksts „Vārds. Nozīme. Vārdnīca. Radioklausītājs uztraucas”, kam par pamatu izmantoti jautājumi, ko uzdevuši raidījuma Kā labāk dzīvot klausītāji latviešu valodai veltīto raidījumu laikā. Ko tad jautājuši klausītāji valodniekiem?

“Kopumā pārsteigumu par klausītāju uzdotajiem jautājumiem nebija,” atzīst Dite Liepa. “Pārsteidza apmērs, cik daudz bija jautājumu. Grūti bija sistematizēt. Klausītāji jautāja daudz un par visdažādākajām lietām. Bija gan gramatikas jautājumi, daudz leksikas jautājumu par vārdu krājumu un vārdu nozīmi. Daudz jautājumu par anglismiem.”

“Liels prieks par radio klausītāju interesi,” bilst Dite Liepa.

Par angļu valodas ietekmi latviešu valodā dažādus ieteikumus apkopojis Andrejs Veisbergs. Viņš norāda, ka galvenai kontaktvalodai vienmēr ir bijusi liela ietekme. Šobrīd tā ir angļu valoda un vārdi ienāk daudz.

“Vajadzētu izvairīties no pārliekas lietošanas, kur tas nav vajadzīgs,” norāda Andrejs Veisbergs.

Raksts „Vārds. Nozīme. Vārdnīca. Radioklausītājs uztraucas” būs publicēts Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta zinātnisko rakstu krājumā “Lingvistica Lettica”, kas iznāk katru gadu. Nākamais izdevums gaidāms 2020.gada februārī.