Par  finanšu institūcijas „Altum” rīkoto energoefektivitātes forumu interese bija tik liela, ka interesentu reģistrācija, lai klātienē klausītos tur teikto, tika pārtraukta pāris dienas pirms foruma sākuma. Kāpēc energoefektivitātes problemātika izsauc tādu interesi Latvijas uzņēmēju vidū un kā forumā runātais skar visus valsts iedzīvotājus, interesējamies raidījumā Kā labāk dzīvot. Raidījuma viesi: finanšu institūcijas „Altum” Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītājs Edgars Kudurs, energoauditors Artūrs Kamenders un Jelgavas tipogrāfijas valdes loceklis Rodijs Trankalis.