Raidījuma skanēšanas laikā varat sazināties, zvanot uz tālruņa numuriem 67222888, 67225599, kā arī aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Ikdienā ir vairāki iemesli, kāpēc darbinieki vairs negrib vai nevar turpināt darba tiesiskās attiecības. Tomēr, ja darba devējs uzsaka darbu, iemesls nedrīkst būt subjektīvs, tam jābūt saskaņā ar Darba likumā ietvertajām normām. Vai darba devējs drīkst uzteikt darbu darbiniekam tā uzvedības dēļ? Šo ļoti piņķeriģo jautājumu šķetināsim raidījumā Kā labāk dzīvot. Skaidro jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos Kaspars Rācenājs un maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā Karīna Platā.

Atbildot uz jautājumu, vai darba uzteikums varētu būt saistībā ar darbinieka uzvedību, piemēram, ja darbinieks ir alkohola vai narkotiku reibumā, Kaspars Rācenājs norāda, ka strīda gadījumā darba devējam viss būs jāpierāda.

"Līdz ar to jautājums ir no otras puses, kā tu vari pierādīt to, ko tu apgalvo, kāpēc tu darbinieku esi atbrīvojis. Šajā ziņā darbinieks var ieņemt aizsardzības pozīciju, jo likumā ir uzlikts pienākums, ka tieši darba devējam strīda gadījumā viss būs jāspēj pierādīt. Jebkuru faktu," norāda Kaspars Rācenājs. "Tad, lūdzu, pierādi, ka tu esi bijis alkohola vai narkotiku vai toksisku vielu reibuma stāvoklī. Darba devējiem jādomā, kā praktiski visu šo pierādīt. Tieši tāpat pārējiem Darba likuma punktiem."

"Darba devējam tas būtu būtiskākais un grūtākais," turpina Kaspars Rācenājs. "Tieši atlaišanas gadījumi ir arī vieni no populārākajiem tiesvedībās. Jo tad, kad darba attiecības tika izbeigtas, darbiniekam jau vairs nav ko zaudēt. Ja viņš uzskata, ka atlaišana bijusi nepamatota vai darba devējam nav pierādījumu par kaut ko, vai darba devējs nav sniedzis paskaidrojumu, detalizēti izklāstījis, kāpēc darbinieks tiek atbrīvots, tad, kā saka, rokas niez ne tikai viņam, bet arī juristiem, iet uz tiesu un pierādīt savu taisnību."

Karīna Platā min, ka darba devējs, lai pierādītu darbinieka reibumu, nevar vienkārši likt viņam iepūst alkometrā. Pirmkārt, mērinstrumentam jābūt sertificētam, otrkārt, jābūt cilvēkam, kas šos mērījumus drīkst veikt, un, treškārt, darbiniekam Darba kārtības noteikumos ir jābūt noteiktam, ka viņam ir jāpakļaujas šādai darba devēja prasībai. Pretējā gadījumā darba ņēmējs var arī atteikties.