Lai vairotu zināšanas par augu aizsardzību un augu aizsardzības līdzekļu pamatotu un atbildīgu lietošanu, kā arī skaidrotu integrētās saimniekošanas metodes, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) maijā uzsāka informatīvo kampaņu „Misija Agronoms”. Vai kampaņas nospraustie mērķi ir sasniegti, interesējamies raidījumā Kā labāk dzīvot.

VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja Anitra Lestlande skaidro, ka kampaņas laikā vēlējušies uzrunāt gan lauksaimniekus, gan sabiedrību par to, ka augu aizsardzības līdzekļi jālieto pārdomāti un pēc iespējas mazāk.

Latvijas lauku konsultāciju centra Augkopības nodaļas projektu vadītāja Lāsma Ozola skaidro, ka jādara viss iespējamais, lai samazinātu augu aizsardzības līdzekļu lietojumu. Turklāt gan augu aizsardzības līdzekļi un arī minerālmēsli ir dārgi un to cenas strauji pieaug.

Augļkopis Māris Šņickovskis uzskata, ka nav iespējams bez augu aizsardzības līdzekļiem izaudzēt tādus augļus, lai konkurētu tirgū. Arī Latvijā 10-12 reizes jāsmidzina ābeles, lai novērstu kraupja veidošanos augļiem un āboli būtu skaisti un pircējiem pievilcīgi.

"Ķelmēnu" saimnieks Juris Paulovičs atzīst, ka ar bioloģisko lauksaimniecību ražas ir mazākas. Viņš izvēlas audzēt kultūras, kuras mazāk slimo un pirms sēšanas sēklas apstrādā ar bio preparātiem. Slimības apdraud augus mazāk.