Pār eifēmismiem sauc vārdus vai teicienus, ko lieto cita (nevēlama vai nepieklājīga) vārda vietā. Par to nozīmi latviešu valodā saruna raidījumā Kā labāk dzīvot ar valodniekiem Diti Liepu un Andreju Veisbergu.

Definīcija vēsta – eifēmisms ir vārds vai teiciens, ko lieto tabu vārda, vulgārisma vai cita ētisku vai citu iemeslu dēļ ierobežoti lietojama vārda vietā, piemēram, 'doties uz labākiem medību laukiem' jeb ‘nomirt’.

"Eifēmisms ir aizguvums no grieķu valodas un nozīmē 'laba runa' jeb 'patīkama runa', mēs lietojam patīkamāku vārdu kāda nepatīkama vietā," skaidro Andrejs Veisbergs. "Bet jautājums, kas ir nepatīkamie vārdi? Tie ir vārdi, kas apzīmē nepatīkamu jēdzienu un nepatīkamie jēdzieni ir plašs jēdziens. Tās nav tikai nepatīkamas darbības – nāve, slimības un tādas lietas. Pēdējā laikā tās ir viss, kas ir slēpjams, par ko nevēlamies izteikties."

"Eifēmismu lietojums ir plašs, tos lieto ne tikai politikā, arī sadzīvē, plaši lieto arī medicīnā.

Bieži eifēmismu lietošana ir absolūti nepieciešama, jo vienu un to pašu jēdzienu var pateikt diezgan skarbi, vai pat nepieklājīgi, vai ļoti patiesi, bet tajā brīdī, kā saka, tie vārdi ir bijuši par stipriem. Tad palīdz eifēmismi," atzīst Dite Liepa.

Valodas krājumā kopumā visur, kur ir sinonīmi, būs arī eifēmismi. Eifēmismi arī mainās.

"Pēc kāda laika jaunais vārds, kuru izmantojam nepatīkamā jēdziena aizvietošanai sevī it kā iesūc jauno jēdzienu un visi zina, saikne starp vārdu un jēdzienu ir nostiprinājusies, ir jāmeklē jauns vārds un tā mēs veidojam ļoti garas ķēdes. Piemēram, angļu valodā eifēmismi simts gadu laikā ir mainījušies 30 reizes," atzīst Andrejs Veisbergs.

Latvieši valodā viņš min vārdu netīrs, kas parādās tikai 19. gadsimtā, kas varētu būt eifēmisms vārdam šmucīgs.

Eifēmismu sfēra izplešas, mūsdienās ļoti daudz, kas saistīts ar karu tiek aprakstīts eifēmismos. Eifēmismus noteikti var valodā lietot. Ir vairāki mehānismi to veidošanai, viens no visizplatītākajiem, liekot priedēkli ne-