Ir pagājušas divas nedēļas kopš sākusies pieteikumu pieņemšana "Altum" jaunajā atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai. Interese esot liela, bet jārēķinās, ka programmai ir savas nianses. Par tām arī vairāk raidījumā Kā labāk dzīvot.

Ar nosacījumiem iepazīstina “Altum” Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece.

Atbalsts tiks sniegts garantiju, tehniskās palīdzības un grantu veidā, uz kuriem var pieteikties gan atsevišķi, gan kopā. “Altum” atbalstu var izmantot tikai tādiem pasākumiem, kas rezultēsies energoefektivitātes ietaupījumā.

"Pirmais solis ir mājas īpašniekam ir pieteikt māju privātmāju energoefektivitātes programmai. “Altum” izskata pieteikumu un dod slēdzienu, vai iesniegums atbilst programmas kritērijiem. Tālāk privātmājās īpašnieks sazinās ar pakalpojuma sniedzējiem, energokonsultantiem, kas sniedz mājas novērtējumu un uzsāk darbu pie tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, kas nepieciešama, lai renovāciju veiktu," norāda Ieva Vērzemniece.

Garantija paredzēta, ja nepieciešams papildu nodrošinājums bankas aizdevumam, un tā var būt 30 % no aizdevuma summas, bet nepārsniedzot 20 000 eiro. Uz atbalstu garantijas veidā var pretendēt jebkura fiziska persona, kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota privātmāja, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, un kura atbilst viena dzīvokļa mājas klasei saskaņā ar būvju klasifikāciju.

Programma paredz arī grantu līdz 5000 eiro, kas ir vienreizējs maksājums par privātmājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu un siltumenerģijas patēriņa samazināšanu par 20 %.

Atbalstu līdz 1000 eiro apmērā var saņemt arī par tehnisko palīdzību privātmājas energoefektivitātes pasākumu tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Grants un tehniskā palīdzība ir pieejama iedzīvotajiem, kuru apgādībā un kopā dzīvo vismaz trīs vai vairāk bērnu vai divi bērni un tiek gaidīts trešais, vai, ja privātmāja atrodas ārpus Rīgas un Jūrmalas un tām pieguļošo novadu administratīvās teritorijas – Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Ropažu un Ādažu.

Vēl jāņem vērā, ka ēkā, kurā vēlas veikt siltināšanu, nedrīkst būt reģistrēta saimnieciskā darbība un tai jābūt viendzīvokļa privātmājai.

“Altum” grants un tehniskā palīdzība tiks izmaksāti pēc projekta realizēšanas un visu remontdarbu veikšanas, iegūstot pagaidu energosertifikātu, kas apliecina kritēriju izpildi. Programmā būs iespējams izmantot arī garantiju bankas aizdevumam.

Piedāvājumu vērtē ekobūvnieks Harijs Tučs.

“Civinity Latvia” renovācijas projektu vadītāja Evita Krūze skaidro, kā veicas ar daudzdzīvokļu ēku siltināšanu.