Mūsu sabiedrībā joprojām pastāv normas un dažādi vīrišķības stereotipi, kas pieļauj un veicina vardarbību. Par vīriešu lomu vardarbības mazināšanā un dzimumu līdztiesības veicināšanā, saruna ar foruma "Celies" aktīvistiem.

Forums “Celies!” ir 2016. gadā izveidota Centra “Marta” iniciatīva ar mērķi veicināt dzimumu līdztiesību. Forums “Celies” strādā, lai mazinātu uz dzimumu balstītu vardarbību un diskrimināciju, veicinātu veselīgas attiecības līdzcilvēku vidū un celtu izpratni, atbildību un līdzdalību vīriešu un zēnu iesaistei vardarbības mazināšanā pret sievietēm un bērniem.

Par forumu “Celies” un tā darbību raidījumā Kā labāk dzīvot plašāk stāsta centra “Marta” foruma “Celies” koordinatore Madara Kanasta, biedrības "Tēvi" nodarbību organizators un vadītājs Lauris Bokišs, centra “Marta” Liepājas filiāles vadītājs Juris Dilba un matemātiķis, foruma “Celies” aktivitāšu sekotājs Jānis Lazovskis.