Radioenciklopēdijas KāpēcTāpēc 97.sējums. BANKA. Aģents KĀPĒC skaita naudu, kuru saņēmis dzimšanas dienā kā dāvanu. Viņš grib to noguldīt kādā bankā, tāpēc teleportējas uz SEB banku pie Rīdzenes filiāles vecākās klientu apkalpošanas speciālistes Ivetas Ščerbačas, lai noskaidrotu, kāpēc bankā naudu glabāt ir drošāk, nekā mājās zeķē, ko banka ar mūsu naudu dara un vai bankā naudu var noguldīt arī bērni.