Radioenciklopēdijas "KāpēcTāpēc" 125.sējums. Mežotnes pilskalns. Kāpēči kopā ar LIELO GUDRO, zemgaļu vēstures pētnieku Anatoliju Kazačenko iepazīstas ar Mežotnes pilskalna vēsturi un senajām zemgaļu rotām.