Radioeniklopēdijas "KāpēcTāpēc" 83.sējumā - Teika par Zaļo Jumpravu - kāpēči turpina ciemoties 13.gadsimtā celtajā Dundagas pilī pie gides Rutas Bērziņas. Kāpēc Zaļo Jumpravu iemūrēja pils mūrī? Vai viņa spokojas Dundagas pilī? Jūs pati esat redzējusi zaļo Jumpravu? Kā skolas bērni sadzīvo ar spoku? Vai Zaļā Jumprava dzīvos Dundagas pilī mūžīgi?