Vai "manabalss.lv" iniciatīva par kriminālsodu kā vienīgo sodu dzīvnieku mocītājiem gūs atbalstu pie likumdevēja? Vai bargs sods samazinās nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem un kāpēc šobrīd, kad likums atļauj cietumsodus, tos piemēro reti? Raidījumā Ķepa uz sirds analizē juriste Inese Bāra un Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktora vietnieks Uldis Zemzars.

 

Raidījumu atbalsta:


Raidījumu atbalsta: