Raidījumā viesosies leģendāra latgaliešu preses izdevuma Katōļu Dzeive redaktore Maruta Latkovska. Sarunā viņa stāstīs par sevu ceļu žurnālistikā, atcerēsies Atmodas laiku un aizdomāsies arī par latgaliešu sievietēm. Sižetā Guna Zvīdre apzinās Maltas rotkaļa Riharda Cibļa darinājumus. Savukārt Ilze Sperga atzīsies mīlestībā latgaliski.