Literaturzynuotnīks Valentins Lukaševičs i viesturis doktorants, muzikis Arņs Slobožanins “Vuordineicā” stuosta par vuordu apakšnīks. 

Voi kotram apakšnīkam ir arī vierseibnīks?