Literaturzynuotnīks Valentins Lukaševičs i viesturis doktorants, muzikis Arņs Slobožanins “Vuordineicā” stuosta par vuordu kuplynuot.

Kuplynuot, sakupluot, kupls, Dīva kūpls.