"Neatkarīgo Tukuma Ziņu" redaktore Ivonna Plaude par topošo katlu māju Kandavā