“Un tad bija tāds nelāgs ļoti atgadījums, kad mums uzņēmējs stāsta, ir bijuši ienākuši klienti un viņi pasaka, lūdzu, šo oficiantu, kas ir persona ar īpašām vajadzībām, šo kropli aizstājiet ar normālu oficiantu,” pieredzi kādā kafejnīcas darbā, kuru pirms vairākiem gadiem Ogres novada pašvaldība konkursa kārtībā nodevusi sociālajam uzņēmumam, kas piedāvā darbu personām, tostarp jauniešiem ar invaliditāti, atklāj izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, atzīstot arī skaudru realitāti:

"Ne katrs uzņēmējs grib pieņemt darbā personas ar īpašām vajadzībām, jo viņi atzīst, ka tas ir ļoti grūts smags darbs.”

1.aprīlī Sociālā uzņēmuma likumam apritēja pieci gadi, un pa šiem gadiem sociālajā uzņēmējdarbībā ir daudz pieredzes stāstu. Tā piemēram Ogrē ceļš uz vienu no idejām par sociālo uzņēmumu nav bijis viegls, bet pēc diviem neveiksmīgiem mēģinājumiem, iespējams, jau drīz ar trešo reizi iecere izdosies. Šobrīd Latvijā darbojas vairāk nekā 200 sociālie uzņēmumi. Kādi ir secinājumi un, uz ko vēl jātiecas, to plašāk pētījušas Elīna Laipņa un Sandra Leitāne, ReTV.