Latvija ir viens no lietotā tekstila galamērķiem Eiropā, kas nozīmē samērā daudz apģērba un citu tekstilu iegādājamies jau zemākas kvalitātes, līdz ar to tas kalpo arī īsākam laikam. Katru gadu viens Latvijas iedzīvotājs rada padsmit kilogramus tekstila atkritumu jeb tas ir tas daudzums, kas pašam vairs nav derīgs vai vajadzīgs. Ja tas ir vēl lietojams, un cilvēks to neizmet vienkārši kopējos sadzīves atkritumos, bet nodod šķirošanai, tad tam tiek rasts otrreizējs pielietojums. Lai mazinātu nolietotā tekstila apjoma nonākšanu atkritumu poligonos, Latvija ar šo gadu uzsāk tekstila dalīto vākšanu, tāpat jau no nākošā gada tas tiek uzlikts par pienākumu arī no Eiropas Savienības kopējām nostādnēm.

Tekstila atkritumu šķirošana vairākās vietās Latvijā uzsākta jau pirms dažiem gadiem kā pilotprojekts, tomēr iedzīvotāju atsaucība līdz šim nav bijusi pārāk liela. Ar kādām vēl problēmām šobrīd sastopas atkritumu apsaimniekotāji ieviešot tekstila dalīto vākšanu reģionos, plašāk no Zemgales pētījušas Elīna Lapiņa un Sandra Leitāne, ReTV.