Pēdējo astoņu gadu statistika liecina, ka Latvijā ik gadu atgriezušies vidēji 5,5 tūkstoši cilvēku. Piemēram, 2018. gadā starp remigrantiem bija vērojams salīdzinoši augsts bērnu līdz 14 gadiem īpatsvars. Bieži ģimenes ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem izvēlas atgriezties, lai bērni mācītos Latvijā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes informācija.

Pirms teju četriem gadiem Rīgā atgriezās uz pusi vairāk remigrantu nekā citos reģionos. Vismazāk pievilcīgs remigrantiem bijis Vidzemes reģions, bet uz Pierīgu un Latgali atgriezies vienāds skaits iedzīvotāju.

Vecākiem ar bērniem atgriežoties viens no svarīgiem jautājumiem ir skola, vai tā ir atsaucīga un gatava izaicinājumiem, ja bērns ir pieradis savā iepriekšējā mītnes zemē pie citas vides un arī valodas. Nereti arī ģimenēm, kas veidojušās ārzemēs, saziņas valoda nebūt nav latviešu. Arī vecums, kurā skolēni sāk mācības Latvijā, nebūt nav 1.klase.

Raidījumā „Reģioni krustpunktā” par to, kāds atbalsts skolās pieejams remigrantu bērniem, un cik sekmīgi izdodas iekļauties jaunajā mācību vidē.