Kas ir nemateriālais kultūras mantojums? Tās ir zināšanas, prasmes, paražas un prakse, kas tiek nodota no paaudzes paaudzē vai no skolotāja skolēnam un tiek izmantota šodien. Nereti to dēvē arī par dzīvo mantojumu, jo nemateriālo mantojumu nevar atdalīt no cilvēka dzīves – strādājot dārzā, gatavojot ēst vai svinot svētkus, mēs bieži izmantojam ģimenē apgūto pieredzi, paši to īpaši neapzinoties. 2003. gadā tika pieņemta UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, uzsverot, ka ikviena Konvenciju pieņēmusī dalībvalsts ir atbildīga par nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanu un kultūras savdabības saglabāšanu kā pretstatu kultūras standartizācijai.

No psalmu dziedāšanas Ziemeļlatgalē, Siguldas spieķu darināšanas prasmēm, līdz pat dažādu instrumentu spēlēšanas prasmēm un dažādām kultūrtelpām – tik raibs un bagāts ir Latvijas Nacionālais Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts, ko Latvijā sāka veidot 2017. gadā. Šogad tas papildināts ar četrām jaunām vērtībām, bet pavisam tajā ir 34 par nacionālā nemateriālās kultūras mantojumu atzīti elementi.

Kā iekļūt šai sarakstā un ko dod atrašanās tajā pētījusi Ieva Benefelde, ReTV no Kurzemes.