Latvijas pļavu stāvoklis pēdējo 100 gadu laikā ir ļoti būtiski mainījies. Dabas eksperti brīdina, ka šīs paaudzes laikā tās pazudīs pavisam.

Šovasar Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Latvijas Pensionāru federāciju izsludinājis arī īpašu akciju, aicinot visus Latvijas seniorus iesaistīties savvaļas augu sēklu vākšanā, lai ar tām bagātinātu pilsētu zālājus un atjaunotu dabiskās pļavas, tādējādi palīdzot nodrošināt Latvijas dabisko pļavu nākotni. 

Žurnālisti Vidzemē Solvita Stara un Oskars Brasliņš raidījumā meklē atbildi uz jautājumu - kā glābt Latvijas dabiskās pļavas?