Tā kā jau ir klāt rudens un nav tālu arī vairs līdz ziemai, Dobeles novada un Augšdaugavas novada pašvaldībās norāda, daļa jau ir paguvuši tik zem jauna jumta, citi gan tikai daļēji, vēl kādam ir aizķeršanās ar apdrošinātāju, tāpat veidojas rinda uz būvniekiem. Nesen dabas stihijā cietušās kopumā astoņas pašvaldības saņēma arī vairāk nekā četru miljonu eiro finansējumu no valsts, lai kompensētu radušos izdevumus. Kāda ir šībrīža situācija, skaidroja Elīna Lapiņa un Sandra Leitāne no ReTV.

 

Dobeles novadā cieta vairāk nekā tūkstoš mājsaimniecību.

“Te nav, man liekas, nevienas saimniecības, nevienas mājas, kas nav cietusi vispār.”

Dobeles novada Augstkalnē pašlaik jauni jumti esot uzlikti lielākajai daļai vētrā cietušo māju, bet visi uzrunātie kā viens bilst, ka ar valsts un pašvaldības finansiālo atbalstu pietiekot tikai materiāliem.

Dobeles novadā atbalstu lūdza 1059 iedzīvotāji. Caursisti jumti un logi, ūdenim iekļūstot mājokļos, tie applūda, tika sabojāti griesti, sienas, grīdas, atsevišķos gadījumos arī iedzīve.  Šajā dabas stihijā cieta arī 49 pašvaldības īpašumi, tostarp sociālās aprūpes centrs “Tērvete” vien trīs nedēļas pēc renovācijas pabeigšanas.

Augstkalnē tagad gandrīz katrs protot sastādīt būvniecības izmaksu tāmi, un zinot, ka jumta uzlikšanai nepieciešams daudz un dažādu detaļu. Lielākā problēma rodas, ja jumta uzlikšanai jāmeklē meistari.

Augusta negaisa postījumu novēršanai pašvaldībām valsts kompensēja izdevumus tieši mājokļiem un publiskai infrastruktūrai. Dobeles novada pašvaldībai līdz šim viss kopumā izmaksājis apmēram piecus miljonus un 200 tūkstošus eiro. Valsts atbalsts pirmajā kārtā – gandrīz divi ar pus miljoni eiro un aptuveni tikpat tiks pieprasīts arī otrajā kārtā.

Augšdaugavas novada pašvaldībai pirmajā kārtā kopumā valsts piešķīra vairāk nekā vienu miljonu 300 tūkstošus eiro. Līdz šim postījumi te novērsti ap 90% pašvaldības īpašumiem, bet privātie sakārtojuši apmēram 70% īpašumu.