Kopš šī gada sākuma spēkā stājies jaunais Pašvaldību likums, kurā kā viens no sabiedrības iesaistes veicināšanas pasākumiem iekļauta iedzīvotāju padomju veidošana. Latvijas pieredze ar iedzīvotāju padomēm kopumā ir maza. Tomēr šobrīd vairākas pašvaldības sākušas domāt, kā veidot ciešāku dialogu un sadarbību ar iedzīvotājiem savā novadā, kas pēc teritoriālās reformas kļuvuši krietni lielāki.

„Mēs mēģinām pavilkt uz augšu kopumā dzīvi savā pagastā, lai cilvēki tic tai vietai, kur dzīvo, lai viņi darbojas tai vietai, kur viņi dzīvo, nevis sēž katrs savā alā un gaida, ka kāds atnāks un visu sakops, un visu izdarīs,”

Jolanta Smane ir Rēzeknes novada Dekšāres pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja. Konsultatīvā padome sanāk vismaz četras reizes gadā. „Reāli jau vairāk ir paredzēts tā, ka konsultatīvā padome ir tā kā vidutājs starp pašvaldību un iedzīvotāju. Informē iedzīvotājus par pašvaldības aktualitātēm un informē pašvaldību par iedzīvotāju vēlmēm, vajadzībām un degošām visādām lietām.”

Kā darbojas iedzīvotāju padomes Rēzeknes novadā, cik noderīgas tās ir un kādu ieguldījumu tas prasa no pašvaldības un pašiem iedzīvotājiem plašāk pētījušas Karina Važnaja un Laura Ieviņa.