Aizgājis karā, pazudis bez vēsts, nav zināma apbedījuma vieta – ne vienā vien ģimenē ir šādi stāsti par saviem priekšgājējiem. Un ne tikai Latvijā, bet arī Krievijā, Vācijā un citviet. Par šādu abu karojošo pušu kritušo karavīru atdusas vietām kļuvuši meži, lauki, grāvmalas. Latvijā darbojas vairākas biedrības, kas nodarbojas ar nepienācīgi apglabāto kritušo karavīru meklēšanu. Par to visu klausieties raidījumā, ko sagatavojusi Ieva Benefelde un Māris Dadzis, ReTV.