Ne visiem Latvijas iedzīvotājiem ir nodrošināta ģimenes ārstu pieejamība - daudzos pagastos nav nedz feldšerpunktu, nedz ģimenes ārstu pieņemšanas vietu, dažkārt attālums, kas iedzīvotājiem jāmēro, lai nokļūtu pie ģimenes ārsta pārsniedz pat 20 kilometrus. Ir ciemi, kuru iedzīvotāji, izmantojot sabiedrisko transportu, nevar vienas dienas laikā nokļūt pie ģimenes ārsta vai feldšera un atgriezties savā dzīves vietā - pie šādiem secinājumiem nonāca Valsts Kontrole, veicot lietderības revīziju ambulatorās veselības aprūpes jomā. Revīzijas rezultāti tika publiskoti 2017.gadā.Toreiz Veselības ministrijai iesniegti arī ieteikumi situācijas uzlabošanai. Pagājuši četri gadi, un neviens no Valsts kontroles ieteikumiem nav izpildīts. Šoreiz raidījumā Lāsma Zute-Vītola un Karina Važnaja skaidro ģimenes ārstu noslodzi Latgalē, un to, cik pieejami ir ģimenes ārsti šodien.