Pēc aptuveni 20 gadiem Latvijā puse iedzīvotāju būs vecāki par 50 gadiem, kas nozīmē, ka nodokļu maksātāju būs mazākumā attiecībā pret sociālā atbalsta saņēmēju skaitu. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, tās ir EUROSTAT aplēses, tāpēc šobrīd ir būtiksi pievērst pastiprinātu uzmanību tiem gados jaunajiem cilvēkiem, kuri nemācās vai nestrādā vai neapgūst kādu arodu. Jauniešiem, kuri nemācās vai nestrādā, iesaistīties izglītībā un nodarbinātībā palīdz projekts "Proti un dari". Kā ar to veicas un kādi rezultāti projektam Zemgalē, stāsta žurnālisti Elīna Lapiņa un Mareks Ēķis no ReTV