Ar mērķi veicināt latviešu vēsturisko zemju izdzīvotāju identitāti un piederību, kā arī lai garantētu latviešu vēsturisko zemju kultūrtelpu saglabāšanu un attīstību, pirms trīs gadiem - 2021.gada jūnijā Saeimā pieņēma vēsturisko zemju likumu, kur starp pārējām vēsturiskajām zemēm - Vidzemi, Latgali, Kurzemi un Zemgali, kartē iezīmēja arī Sēliju.

Kultūrvēsturiskajā iedalījuma kartē Sēlija ir gara un izstiepta teritorija Latvijas dienvidaustrumos. Gar Daugavu tās kreisajā krastā Sēlija stiepjas no Jaunjelgavas līdz par Baltkrievijas robežai Krāslavas novadā, visā tās garumā robežojoties ar Lietuvu. Sēlijas vēsturiskajā zemē ietilpst daļa Aizkraukles, Jēkabpils, Augšdaugavas, Krāslavas novadu un arī daļa Daugavpils valstspilsētas.

"Sēlijai  jau vienmēr laika gaitā bijis tāds vēsturiskais novads, kuru paši šeit dzīvojošie iedzīvotāji  atzīst un vienmēr bija pieminējuši. Var būt vairāk agrāk tā ir skanējusi kā augšzeme. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka Levita kungs  šo te dabūja gatavu un šo kultūrvēsturisko latvju zemju likumu apstiprināja. Un, ka Sēlija beidzot ir kā atsevišķs, oficiāls kultūrvēsturiskais novads parādījusies kartē," saka īstena sēliete, bebreniete, Dvietes senlejas informācijas centra “Gulbji” darbiniece un arī Bebrenes apvienības pārvaldes vadītāja Benita Štrausa.

"Tas mums dod lielāku pašapziņu, lielāku spītu turpināt un saglabāt visas šīs tradīcijas un vērtības."

Vēl pirms pēdējās administratīvi teritoriālās reformas tika nodibināta Sēlijas novadu apvienība, tajā tolaik apvienojot - Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes pašvaldības. Un cerot teritoriālajā reformā uz savu atsevišķu kopīgu novadu. Tomēr reforma Sēliju nav saudzējusi, to sašķeļot un pievienojot citiem novadiem, un šobrīd nav nevienas pašvaldības, kas būtu tikai un vienīgi Sēlijas vēsturiskajā zemē. Sēlijas novadu apvienība izjuka. Tagad izveidota Sēlijas asociācija, tomēr valstiska līmeņa pārstāvniecības šai vēsturiskajai zemei joprojām nav.

Kā šodien attīstās sēļu identitāte un kultūrpolitika un kas ir Sēlija šodien, par to plašāk raidījumā.