“Es redzu, ka cilvēkiem bija dzirkstelīte acīs, viņi bija priecīgi un laimīgi, bet tagad ir tā, ka atnāk kabinetā, nosēžās un…nu stāsti, kas jauns… Tie cilvēki ir piekusuši, goda vārds, piekusuši…”

un piekususi ir arī pati Zinta Irbe, pedagoģe ar 32 gadu stāžu, vienlaikus arī  Valmieras starpnovadu pedagogu arodorganizācijas priekšsēdētāja. Zinta regulāri uzklausa novada pedagogus no dažādām skolām un pēc pēdējā laika sarunām saka, mērs ir pilns.

"Pieņemsim, es novadu šīs 21 kontaktstundas, pēc tam man ir darbu labošana, tad man ir konsutācijas, tad pagarinātā grupa, vēl klases audzināšana. Viss tas ietilpst [manā darba dienā]. Tās pašas ekskursijas - mums ir jāsazvana, jāsaorganizē, vēl autobuss. Mums tas viss ir jāizdara. Un tad vēl vecāku zvani. Visiem vecākiem liekās - es pazvanīšu. Saprotiet - katrs vecāks domā, ka viņa bērns ir viens."

Mācību gads jau sācies, taču daudzās skolās joprojām trūkst pedagogu. Tikmēr pašiem pedagogiem trūkst skaidrības un atbalsta, tāpēc no 19. septembra plānots beztermiņa streiks. Kas līdz tam noveda, kurus un kā tas ietekmēs, tam plašāk raidījumā pievērsušies Oskars Brasliņš un Solvita Stara, ReTV.