Šajā mācību gadā  Latgales skolām bija iespēja pieteikties pilotprojektam, kas ļauj nodrošināt mācību stundas latgaliešu rakstu valodas apguvē.

Ideja nav jauna. Arī līdz šim vairākās Latgales skolās ieviestas fakultatīvas novadmācības stundas, kurās tika mācīta arī latgaliešu valoda. Tiesa, tas bija atkarīgs no pašu skolu iniciatīvas, kā arī pašvaldības atsaucības un iespējām finansēt šādas nodarbības.

Kādi secinājumi skolām jau radušies, īstenojot šo pilotprojektu, cik liela ir skolēnu interese apgūt latgaliešu valodu, un vai šādām mācību stundām būtu jābūt katrā skolā? Uz šiem jautājumiem meklējam atbildes raidījumā “Reģioni Krustpunktā”.