Kādus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību nodrošināt un, cik lielā apmērā? Kopš darbu sākuši jaunizveidotie novadi, sociālie dienesti līdzās saviem ikdienas darbiem, intensīvi nodarbojas arī ar šiem jautājumiem. Ir jāizstrādā vienoti saistošie noteikumi. Viegli un raiti gan nesokas, jo līdz šim katram novadam sociālās palīdzības veidi, pabalstu apmērs un pakalpojumi bijuši atšķirīgi. Arī jaunizveidotajā Bauskas novadā.

Tam, kā Zemgales pašvaldībās tiek strādāts pie vienotiem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu noteikumiem, pievērsās žurnālisti no ReTV, Elīna Lapiņa un Mareks Ēķis.