Vai mazdārziņi Latgalē ir aktuāli? Un vai šā brīža situācija, kad cenas pārtikas produktiem pieaug, ir palielinājusi pilsētnieku interesi pašiem ko izaudzēt savam pašpatēriņam?

Vēl pirms teritoriālās reformas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) apkopojusi datus Latvijas novados, neskaitot lielās pilsētas, par personīgo palīgsaimniecības zemju iznomāšanu iedzīvotājiem. Un gandrīz puse (48 %) no zemes, kas tika piešķirtas pašvaldībām ar mērķi tās iznomāt personiskajām palīgsaimniecībām netiek iznomātas.

Šajā raidījumā „Reģioni Krustpunktā” pētām vietējo vietvaru iespējas iznomāt iedzīvotājiem nelielas zemes teritorijas un to, cik liels tam ir pieprasījums.