Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē Jelgavā nesen atklāts Klīnisko pētījumu centrs ar unikālām laboratorijām, kas pavērs plašāku zinātnisko pētījumu lauku, bet veterinārmedicīnai - jaunus modernākus attīstības virzienus. Kā ieguldījumi studiju procesa infrastruktūrā ietekmēs situāciju ar veterinārmedicīnas speciālistu nodrošinājumu valstī, plašāk no Zemgales pētījuši Elīna Lapiņa un Mareks Ēķis, ReTV.