Pieeja Baltijas jūrai un iekšējo ūdeņu bagātība Latvijā jau izsenis ļāvusi attīstīties zivsaimniecībai. Tomēr zivju resursu stāvoklis ir pasliktinājies. To ietekmējušas klimata pārmaiņas, ūdenstilpju piesārņošana ar notekūdeņiem un biotopu degradācija, ezeru eitrofikācija, šķēršļu izveide uz upēm un upes gultņu padziļināšana. Vislielākos zaudējumus Latvijas iekšējo ūdeņu zivju resursiem ir radījušas trīs hidroelektrostacijas uz Daugavas – Ķeguma, Pļaviņu un Rīgas. Tas viss negatīvi ietekmējis zivju migrācijas un dabiskās vairošanās iespējas un samazinājis upju zivsaimniecisko produktivitāti. Viens no risinājumiem ir mākslīgā zivju resursu atražošana.

Kā veicas ar  zivju resursu Latvijas iekšējos ūdeņos saglabāšanu un kuras sugas ir apdraudētas pētījusi žurnāliste Ieva Benefelde, ReTV.