Krustpunktā jauno gadu sāk ar jaunumiem saturā, tie gan šobrīd vairāk skar raidījuma pirmo pusstundu, kurā tradicionāli skanēja raidījums Īstenības izteiksme. Tas skanēs arī turpmāk, bet tikai trīs reizes nedēļā. Trešdienās mēs šajā laikā sazvanīsimies ar reģionālajiem žurnālistiem, lai uzzinātu, kā reģionos uztver norises valstī un kādas šobrīd ir vietējās aktualitātes. Šodien pievēršamies Vidzemei un norisēm šajā pusē, jo sazināmies ar laikraksta “Ziemeļlatvija” galveno redaktori Ingūnu Johansoni.