Krustpunktā

Tiešraides sākums: 23.09.2020 13:05

11. augustā Ministru kabineta sēdē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieka amatā tika apstiprināts Jānis Ābele. Viņš stājas amatā laikā, kad paredzēts nopietns darbs saistībā ar bērnu tiesību aizsardzības sistēmas institucionālā modeļa izmaiņām. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai kā vienai no vadošajām iestādēm bērnu tiesību aizsardzībā ir uzticēta īpaša loma, jo tās misija ir profesionāli nodrošināt bērnu un aizgādnībā esošo tiesību un interešu kvalitatīvu uzraudzību un aizsardzību.

Jānis Ābele Rīgas Stradiņa Universitātē guvis profesionālo maģistra grādu vadībzinātnē. Viņš bijis  administrācijas vadītājs Ekonomikas ministrijā, strādājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Finanšu ministrijā. No 2016. gada līdz 2019. gada jūnijam strādājis Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā, kur vadījis Infrastruktūras attīstības departamenta Satiksmes infrastruktūras projektu nodaļu, pēc tam – darbs Vides un Energoefektivitātes departamentā, savukārt 2019. gadā J. Ābele kļuvis par šīs iestādes direktora vietnieku ES fondu ieviešanas jautājumos.

Jāni Ābeli izvaicā laikraksta "Diena" žurnāliste Baiba Krastiņa un Latvijas Radio žurnāliste Agnese Linka.