Par bīstamo kravu plūsmu, glabāšanu un uzraudzību Latvijā saruna ar VUGD civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieku Ivaru Nakurtu, Valsts vides dienesta operatīvās koordinācijas centra vadītāju Elmāru Jasinski, Satiksmes ministrijas Transporta un sakaru drošības nodaļas vadītāju Viktoru Līpenīti un Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktoru Andri Maldupu.