Krustpunktā pievēršamies likuma prasībai reģistrēt visas autonomās kanalizācijas sistēmas un sausās tualetes. Jau pēc pāris gadiem vietējām kanalizācijas sistēmām un mazmājiņām būs jāatbilst noteiktām prasībām. Kas cilvēkiem ir jāzina un jādara, un ar ko jārēķinās, skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāre Alda Ozola un Pašvaldību savienības padomniece attīstības un plānošanas jautājumos Gunta Lukstiņa. Pa tālruni sazināmies ar Siguldas novada domes izpilddirektori Jeļenu Zarandiju, Baltinavas novada domes priekšsēdētāju Sarmīti Tabori un Tērvetes novada domes izpilddirektoru Māri Berlandu.