Izglītības un zinātnes ministrija jau otro gadu apkopo informāciju par augstskolu beidzēju darba gaitām un atalgojumu, kas noderēs, lai studiju virzienus varētu efektīvāk pielāgot prasībām darba tirgū. Cik lielā mērā augstskolu piedāvājums atbilst prasībām darba tirgū un kā Covid pandēmijas izraisītā krīze, gan runājot par pārmaiņām darba tirgū, gan izglītības procesā, ietekmēs augstskolu beidzēju iespējas, Krustpunktā diskutē Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece politikas ieviešanas un monitoringa jomā Diāna Laipniece, Latvijas darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs Rihards Blese, Rīgas Stradiņa universitātes studiju prorektore Tatjana Koķe un Eonomikas ministrijas Analītiskā dienesta vadītājs Normunds Ozols.