Lēnā vakcinācija pret Covid-19 Latvijā ir tāpēc, ka pagājušajā gadā tika pieņemti vairāki aplami lēmumi. Kāda vispār Latvijā ir valsts institūciju atbildība par pieļautām kļūdām, Krustpunktā vērtē "Re:Baltica" žurnāliste Sanita Jemberga, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents Edvīns Danovskis, Latvijas Universitātes profesore Iveta Reinholde un bijusī valsts kontroliere Elita Krūmiņa.