Noteikti vajadzīga diskusija par Valsts prezidenta pilnvaru paplašināšanu, atzīst eksperti raidījumā Krustpunktā.

Diskusijās dalībnieki uzskata, ka galvenās jomas par kurām būtu jādiskutē ir Valsts prezidenta pilnvaras amatpersonu nominēšanā, valdības veidošanā un arī Valsts prezidenta atlaišanā.

Latvijas Satversmē lielākā problēma ir saistīta ar prezidenta un Saeimas atlaišanas procedūru, kas ir mūsu konstitūcijas vājās vietas, atzina Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele.

Kad vēlējām 12. Saeimu, viens no populārākajiem deputātu kandidātu solījumiem bija iestāties par tautas vēlētu prezidentu. Saeimu ievēlējām, bet nekas nav noticis. Tika izveidota darba grupa, kas diskutē par Valsts prezidenta pilnvarām. Kāpēc viss ir norimis? Vai ir vērts diskutēt par prezidenta pilnvaru paplašināšanu? Pievērsīsimies šim jautājumam Krustpunktā pēc vieniem. Studijā Saeimas Juridiskās komisijas izveidotās darba grupas Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai vadītājs Ringolds Balodis, Valsts prezidenta tiesiskas vides pilnveidošanas komisijas priekšsēdētājs Aivars Endziņš un Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele.