Diskutējam par izmaiņām Darba likumā, kas ļautu samazināt virsstundu apmaksu nozarēs, kurās slēgta ģenerālvienošanās. Šobrīd likums noteic, ka piemaksa par virsstundu darbu ir 100 % apmērā no pamatalgas, bet ar ģenerālvienošanos to varētu samazināt uz pusi.

Ģenerālvienošanās ir atsevišķā nozarē slēgts koplīgums, ar ko var papildus regulēt jautājumus, kas skar darba samaksu un sociālās garantijas, apdrošināšanu, kvalifikācijas celšanas iespējas un tamlīdzīgi. Latvijā gan ģenerālvienošanās slēgšana nav īpaši izplatīta, bet šobrīd notiek parakstu vākšana ģenerālvienošanās slēgšanai būvniecībā. Studijā diskutē Tiesībsarga Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska un Latvijas Darba devēju konfederācijas vadītāja Līga Meņģelsone, bet pa tālruni sazināsimies ar Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāju Baibu Fromani un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vadītāju Egilu Baldzēnu.