Valsts drošības apdraudējuma formas pēdējo pārdesmit gadu laikā ir būtiski mainījušās. Tepat blakus notiek hibrīdkarš, kurš iegūst arvien jaunus apveidus gan reālajā, gan digitālajā vidē. Krustpunktā Lielā intervija ar NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu.