Pēc četriem gadiem skolās kā otru svešvalodu vairs nevarēs pasniegt krievu valodu, bet tai būs jābūt kādai no Eiropas Savienības valstu valodām. Tas nozīmē, ka būs nepieciešami daudzi svešvalodu skolotāji, kuru trūkst jau šobrīd. Skolotāju trūkums ir arī dabaszinībās, bet jau nākamgad būs jākārto valsts pārbaudes darbs šajā priekšmetā. Kur ņemt trūkstošos pedagogus, Krustpunktā diskutē Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas biedrs Česlavs Batņa, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne profesore Zanda Rubene, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere un Mūžizglītības un kultūras institūta "VITAE" padomes vadītāja Aija Melle.