Jau vairāk nekā četrus mēnešus ilgst karš Ukrainā un ieilgst uzturēšanās Latvijā cilvēkiem, kuri atbēguši pie mums. Lai gan daudzi gatavi doties atpakaļ, tiklīdz valstī būs miers, tomēr skaidrs, ka atgriešanos var nākties atlikt, jo kara beigas prognozēt grūti. Turklāt daudziem vairs nav kur atgriezties. Tādēļ atbraukušajiem nākas integrēties šeit uz īsāku vai ilgāku laiku. Cik viegli viņiem ir iekļauties mūsu sabiedrībā, darba tirgū, izglītības sistēmā, ar kādām problēmām nākas saskarties, interesējamies Krustpunktā. Diskutē Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem vadītājs Pēteris Grūbe, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, ukraiņu uzturēšanās koordinatore Baiba Eglīte un "Providus" vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā Agnese Lāce.