Raidījuma skanēšanas laikā varat sazināties, zvanot uz tālruņa numuriem 67222888, 67225599, kā arī aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Bērnu un pusaudžu mentālā veselība: kas viņus satrauc un kā palīdzēt tiem, kas nonākuši dažādās krīzēs. Krustpunktā Lielā intervija ar Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra vadītāju, bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu.

Raidījumā Krustpunktā primāri interesējamies par politiku, sociālajiem jautājumiem, ekonomiku, finansēm. Pārējie jautājumi, kas skar kultūru, zinātni, bērnu audzināšanu mūsu uzmanības lokā nonāk vien pastarpināti, jo par to runā citos raidījumos. Bet tad, kad kādi no šiem jautājumiem arī kļūst par politiķu strīdus āboliem, tad arī mēs tos vairs nevaram ignorēt. Un izskatās, ka nu politika ir arī seksualitāte un seksuālā audzināšana skolās, jo diskusijās par šo tematu labprāt iesaistās gan politiķi, gan visa sabiedrība. Ļoti asi mēs to izjutām pēdējās nedēļās, kad publiskajā telpā nonācis Izglītības ministrijas paspārnē izstrādātie metodiskie materiāli par sava dzimuma apzināšanos. Tagad materiāla autorus vētī dienesta izmeklēšanā, bet atsevišķu partiju lapās un interneta vidē kopumā ļaudis cits citu gandrīz vai vaino smagos noziegumos. 

Ir sajūta, ka pašus bērnus vai pusaudžus šajā strīdā ir pabīdījuši gandrīz maliņā, bet viņi ir - ar savām problēmām, pamatīgām sāpēm, bieži vien arī nelaimīgi. Kāpēc tā un kā patiesi viņiem var un vajag palīdzēt?