Kā pandēmija ietekmē veco un slimo ļaužu aprūpi un palīdzības darbu kopumā. Krustpunktā Lielā intervija. Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš.