Medību uzraudzība Latvijā nav pietiekami efektīva, un vārdi bieži nesakrīt ar darbiem, domājot par medījamo sugu apsaimniekošanu, tā secinājusi Valsts kontrole. Vai tiešām medību uzskaitē ir tik klaji trūkumi? Krustpunktā diskutējam, vai Latvijā tiek īstenota ilgtspējīga sugu apsaimniekošana un tai atbilstoša medību saimniecības uzraudzība.

Jautājumus raisa arī pašu mednieku apgalvojums, ka valsts kontrole datus izmantojusi neiedziļinoties un ka tās pienākumos nemaz neietilpst aizsargājamo sugu uzskaite. Uzklausām visas iesaistītās puses. Raidījuma viesi: Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš, Valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka, Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts un Latvijas mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis.