Par spīti lieliem ieguldījumiem, Latvijā nav izdevies sakārtot  notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu, tā secinājusi Valsts kontrole. Daudz ēku arvien nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai un vidē nonāk liels apjoms neattīrītu notekūdeņu. Kā sakārtot šo jomu, Krustpunktā diskutē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola, Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins un Latvijas pašvaldību savienības padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa.