Mēs runājam par izmaiņām Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas likumā, kas šobrīd tiek skatīts Saeimā. Tur ir vairākas strīdīgas normas, piemēram, rosināts noteikt, ka Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ir vienīgā tās luteriskās baznīcas tiesību pārmantotāja, kas Latvijā darbojās līdz 1940. gadam. Vai šis likumprojekts vērtējams, kā valsts iejaukšanās baznīcas iekšējās lietās, ko valsts vispār var regulēt attiecībā uz baznīcu un ko praksē nozīmē Satversmē noteiktā baznīcas šķirtība no valsts - par to saruna ar tiesību un reliģisko lietu ekspertiem. Studijā: LU Juridiskās fakultātes docents Jānis Pleps, Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile un Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docente Dace Balode.